Etiket: ekmek

Ekmek-tuz hakkı

Dünyanın tüm zamanlarında ve tüm toplumlarında semboller, sembolik hareketler ve inanışlar olagelmiştir. Bunların pek çoğunun temelinde inanç sistemleri, insanın doğa olayları karşısında duyduğu korku, saygı, bilinmezlik yatar. Çok tanrılı günlerden ilahi dinlere uzanan bu süreçte, özellikle semboller dünyasında belirgin geçişler vardır. Toplumlar, önceki kuşaklarından taşıdıkları semboller dünyasını yeni inançlarıyla ilişkilendirip pek çok kez sürdüregelmiştir.  Maria […]