Arşivler: Blog

“Çocuklara Nezâket Dersleri”

Emin Nedret İşli tarafından derlenmiş, “Âdâb-ı Taâm”* adlı kitaptan yaptığımız alıntılara bu ay Selanikli Ahmed Tevfik imzalı “Çocuklara Nezâket Dersleri” adlı 1912 tarihli kitaptan “İkinci ders: Yemekte” adlı bölümden “Sofrada” başlığını alıntılayarak devam ediyoruz. Yıl 2020. Hepimiz çocuklarımıza yemek esnasında uymaları gereken görgü kuralları hakkında bilgiler veriyor, dikkat etmeleri gereken kuralları öğretmeye çalışıyoruz. Selanikli Ahmed […]

Divanü Lügati’t-Türk’te geçen yiyecek isimleri

Türk topluluklarının 11. yüzyıldaki yaşamlarına dair birçok alanda önemli bilgiler içeren DivanüLügati’t-Türk, aynı dönemdeki yiyecek içecek kültürüne dair de önemli bilgiler sunmatadır. Yiyecek ve içecek adlarının yer almasının yanı sıra DivanüLügati’t-Türk içinde az da olsa bazı yiyecek ve içeceklerin yapılışına dair bilgiler de rastlamak da mümkündür. Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı […]

Bizde çorbanın yeri ayrıdır .

Çorbaların, Türk mutfak kültüründe özel bir yeri vardır. Bazı yörelerimizde sabah kahvaltısı da dahil olmak üzere; öğle ve akşam yemeklerinde öğün genellikle çorba ile açılır. Kültürel, damak tadı, ekonomik şartlarla bağlantılı bu tercih, aslında sağlıkla da ilgilidir. Kültürümüzde çorba, sadece bir yemek çeşidi olarak görülmemiş, gribal hastalıklar, mide ve bağırsak rahatsızlıkları gibi durumlarda “iyileştirici” ve […]

Dünya mutfağına armağanımız: “Yoğurt”

Yoğurdun kültürümüzde özel bir yeri vardır. Ortaya çıkış tarihine dair net bir bilgi olmamakla birlikte, Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lügâti’t-Türk’ü ve Balasagunlu Yusuf Has Hâcip’in Kutadgu Bilig’inde “yoğurt” sözcüğünün bugünkü anlamında kullanılması, yoğurdun bizim tarihimizin bir parçası olduğuna dair en büyük işaretlerdir. Zamanla başta Avrupa olmak üzere dünyaya yayılan yoğurdun, pek çok ülkede bu fonetiğe yakın […]

Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım

Dünya tarihi boyunca ülkeler. İmparatorluklar arasında hep sınırlar oldu. Farklı bayraklar altındaki bu ülkelerin, hakimiyeti altındaki alanları belirleyen sınırların ihlali kim bilir ne büyük ihtilafların yaşanmasına neden olmuştur… Ancak diğer yandan özellikle kültürler arasındaki, gözle görülmeyen sınırlar böylesi keskin şekilde belirgin olmadı hiçbir zaman. Tarih boyunca kimseyi rahatsız etmeyen kültürel sınır ihlalleriyle, kültürler arasında alışverişler […]

Umûmî Sofralarda Âdâb

Blog yazılarımızı yazılarımızı takip eden dostlarımızın bildiği üzere, her ay bir yazımızı Emin Nedret İşli tarafından derlenmiş, “Âdâb-ı Taâm”* adlı kitaptan bir alıntıya ayırıyoruz. Bu ayki alıntımız, 1894 tarihinde, Kasbar Matbaası tarafından basılmış 30 sayfalık “Avrupa’da Merâsim ve Adât” adlı kitaptan olacak. Kitabın “Umûmî Sofralarda Âdâb” başlığını taşıyan bölümünde bakın hangi önerilerde bulunuluyor… 1800’lerin sonunda […]

Adile Sultan Gazozu

Dedesi Mancacı Cemal’in yanında büyüyen Adile Sultan, her fırsatta sokağa çıkan, arkadaşlarıyla oynamayı seven bir çocuktu. Özellikle yaz aylarında sabah çıkar, bazen hava kararmadan az önce dönerlerdi eve.  Koşturmadan yorulan, susayan çocuklar çeşmenin başına üşüşür, avuçlarına doldurdukları buz gibi suyu içerek atarlardı hararetlerini. Haftada bir ise ne kadar susamış olsa bile hiçbir çocuk çeşmeye meyletmez, […]

Kuşaktan kuşağa meyve sevgisi

Mevye yemeyi sever misiniz? “Kim sevmez ki” dediğinizi duyar gibiyiz. Aslında toplum olarak meyvelerle ilişkimiz çok eskilere dayanıyor. Bizim kültürümüzde meyve hep sevilmiş ve toplumun her kesimince afiyetle tüketile gelmiştir.  Priscilla Mary Işın imzalı, Kitap Yayınevi tarafından yayımlanmış “Osmanlı Mutfak İmparatorluğu” adlı kitapta meyvenin hayatımızdaki yerine dair aktarılan bilgiler bu anlamda ilgimizi çekti ve sizlerle […]

Âdâb-ı Muâşeret Rehberi 02

Jandarmanın Terbiye-i Askeriye ve Mülkiyesi ve Âdâb-ı Muâşeret-i İçtimâiye Blog yazılarımıza başladığımızda, Emin Nedret İşli tarafından Osmanlıca yayınlanmış görgü kitaplarında sofra ve yemek derlemelerinden oluşan “Âdâb-ı Taâm”* adlı kitaptan alıntılar yapacağımızı söylemiş ve geçen haftalarda Hasan Bahrî imzalı, 1918 tarihli “Centilmen: Mektep Tahsilini İkmal Etmiş Gençlere ve Avrupa’ya Seyahat Edeceklere Mahsûs Âdâb-ı Muâşeret Rehberidir” sadlı […]

Ekmek-tuz hakkı

Dünyanın tüm zamanlarında ve tüm toplumlarında semboller, sembolik hareketler ve inanışlar olagelmiştir. Bunların pek çoğunun temelinde inanç sistemleri, insanın doğa olayları karşısında duyduğu korku, saygı, bilinmezlik yatar. Çok tanrılı günlerden ilahi dinlere uzanan bu süreçte, özellikle semboller dünyasında belirgin geçişler vardır. Toplumlar, önceki kuşaklarından taşıdıkları semboller dünyasını yeni inançlarıyla ilişkilendirip pek çok kez sürdüregelmiştir.  Maria […]